Težave v Duševnem zdravju

Včasih smo govorili o duševni bolezni, danes pa raje govorimo o težavah v duševnem zdravju. Duševna bolezen je v preteklosti tudi veljala za tabu temo o kateri se ni dosti govorilo, danes pa je temu drugače. Mnogi so v zadnjih letih  spregovorili o svojih težavah v duševnem zdravju javno in s tem vzpodbudili družbo, da prične na duševno bolezen gledati in jo obravnavati drugače. 
K težavam v duševnem zdravju pa ne štejemo le različnih oblik duševnih bolezni, ter duševnih motenj, pač pa tudi druge oblike, ki nastanejo kot posledica stresa; med te štejemo izgorelost. 
Med bolj razširjene oblike težav v duševnem zdravju pa štejemo depresijo, tesnobe (anksioznosti), različne oblike fobij, pa tudi posttravmatski stresni sindrom ni tako redek. 
Težave v duševnem zdravju pa lahko nastopijo tudi sočasno z drugimi težavami (kot so npr. zasvojenosti), takrat govorimo o t.i. dvojnih diagnozah. 
V Društvu Sinergija Ljubljana sprejemamo osebe in svojce z lažjimi oblikami težav v duševnem zdravju ali osebe s težavami zasvojenosti in pridruženimi težavami v duševnem zdravju.
 Preberite si naše, s tem povezane članke: