STROKOVNO PREDAVANJE O NASILJU NAD STAREJŠIMI

V sredo, 20.11.2019 sem mag. Klementina Sambolič, sicer predsednica Društva Sinergija Ljubljana, izvedla strokovno predavanje za Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije in sicer na temo nasilja nad starostniki, osebami v 3. življenjskem obdobju.

Predavanja, so se udeležili člani Društva civilnih invalidov vojn Slovenije, ki so v njem tudi aktivno sodelovali s svojimi razmišljanji.

V strokovnem predavanju sem se predavateljica, mag. Klementina Sambolič dotaknila najprej pojma nasilje, ter vse oblike nasilja, ki jih poznamo: psihično, fizično, zanemarjanje, spolno in ekonomsko. Spoznali smo kako se vsaka izmed navedenih oblik izraža, spoznali pa smo tudi kakšna je razlika med prepirom med dvema in nasiljem nad osebo.

Nato smo si bolj podrobno pogledali oblike nasilja, ki so najpogostejše nad starostniki; najbolj smo se posvetili ekonomskemu nasilju, ki so mu starejši občani pogosto izpostavljeni, predvsem s strani svojcev, ki zanje skrbijo, po drugi strani pa to ni vedno zgolj pristna skrb, ampak jih na različne načine ekonomsko izsiljuje ali nad njimi izvajajo pritiske v zvezi s prepisom dediščine. Pogovorili smo se o tem, da starostniki spadajo med ranljivejše skupine, saj nekateri ne zmorejo več v popolnosti skrbeti zase in so mnogokrat odvisni od skrbi drugih zanje; najpogosteje svojcev.

Nato smo si ogledali kratek film: “Nekatere zgodbe je težko povedati”, v katerem starejše ženske, žrtve nasilja povedo svojo zgodbo samo v slikah. Na koncu pa smo se pogovorili še o notranjih in zunanjih virih pomoči. Notranji so tisti, ki jih najdejo v sebi in koraki, po katerih si sami lahko pomagajo k preprečitvi nadaljnjega nasilja. Spoznali smo, da je potrebno najprej nasilje prepoznati, nato si ga priznati, postaviti mejo osebi, ki je nasilna do njih, če je možno, oz. se pogovoriti s to osebo; in zaupati komu od bližnjih kaj se nam dogaja. Zunanji viri pomoči pa so tisti, kjer se za pomoč in podporo v stiski obrnemo na zunanje institucije. Med njimi smo omenili “modre številke”: telefon za klic v sili, pa zavod Emma in policijo.

Vmes smo si ogledali fotografije starejših, žrtev različnih oblik nasilja, člani Društva ciinvalidov civilnih invalidov vojn Slovenije, pa so s svojimi komentarji, vprašanji in tudi zgodbami o nasilju, ves čas strokovnega predavanja aktivno sodelovali.

Na koncu smo se še prijetno in neformalno podružili ob prigrizku in odločili smo se, da bomo sodelovali tudi še v prihodnje.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn