Strokovna Predavanja

Izvajamo strokovna predavanja za splošno-izobraževalne, vzgojno-izobraževalne, socialno-varstvene in druge zainteresirane ustanove in organizacije. Predavanja so namenjena in so odprta tako širši javnosti, oz. skupnosti (npr. v knjižnicah), kot tudi  posameznim strokovnim kadrom v organizacijah (učitelji, socialni delavci,…). 

Tematski sklopi predavanj so: 

  • DRUŽINA 
  • VZGOJA IN STARŠEVSTVO 
  • VAROVANJE VSEH OBLIK ZDRAVJA 
  • SPECIFIČNE TEŽAVE in DISFUNKCIONALNOSTI:
    • zasvojenosti (kemične in nekemične oblike) 
    • nasilje (v družini, medvrstniško, nad starejšimi,…) 
    • težave v duševnem zdravju (stres, tesnobe, izgorelost, depresija)