Svetovanja in terapije

  • Strokovna svetovanja in pomoč v stiski, ter kontinuiran psihoterapevtski proces nudimo:
  • posameznikom 
  • partnerjema 
  • družinam 
  • svojcem

 

Problematika:
– Težave v odnosih (med družinskimi člani, partnerjema)
– Vzgoja otrok in mladostnikov (splošno; s težavami v odraščanju)
– Težave v duševnem zdravju: stres, tesnobe, depresija
– Nezdrav življenjski slog, preobremenjenost in posledice
– Kemične in nekemične oblike zasvojenosti
– Nasilje v družini nad vsemi generacijami (otroci, odrasli-ženske, starostniki)