Strokovna Predavanja

Strokovna predavanja organiziramo za splošno-izobraževalne, vzgojno-izobraževalne, socialno-varstvene organizacije,  ter vse ostale zainteresirane.

Teme, ki jih v predavanjih obravnavamo so: odnosi v družini, vzgoja otrok in mladostnikov, premagovanje težav v duševnem zdravju, zdrav življenjski slog, kemične in nekemične oblike zasvojenosti, nasilje v družini, idr.  

Za podrobnejši seznam razpisanih tem nam prosimo pišite na naš e-poštni naslov!