Strokovne Storitve

Svetovanja in Terapije

Svetovanja v stiski, ter proces zakonske in družinske terapije so namenjeni:

  • posameznikom, partnerjem in družinam s težavami v odnosih
  • ob vzgojni problematiki otrok ali mladostnikov s težavami v odraščanju
  • ob specifičnih težavah: nasilje v družini, različne oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju, … 

Strokovna Predavanja

Strokovna predavanja izvajamo za vse zainteresirane organizacije, še posebej pa splošno-izobraževalne (knjižnice), ter vzgojno-izobraževalne (šole) organizacije.

V svojih predavanjih obravnavamo naslednje teme: družina (odnosi v njej, vloga in osebnostna rast posameznih članov), partnerstvo (kompleksnost odnosov, težave), vzgoja otrok in mladostnikov (splošno, otr. s težavami v odraščanju), premagovanje težav v duševnem zdravju (stres, tesnobe, depresija) z zdravim življenjskim slogom, nasilje v družini (nad otroci, ženskami, starostniki), različne oblike zasvojenosti (kemične, nekemične), travma in njene posledice (PTSD). 

Terapevtske skupine

V Društvu Sinergija Ljubljana za l. 2020 razpisujemo naslednje terapevtske skupine:

  • Terapevtska skupina za premagovanje stresa (tesnob, blažje depresije) 
  • Terapevtska skupina za ženske, žrtve nasilja
  • Skupina za samopomoč (s pomočjo kreativnega pisanja)
  • Skupina za zdravljenje z zvokom-zvočna terapija (zunanja izvajalka)

Supervizija

Supervizija je strokovna podpora ali suport organizacijam in strokovnjakom. V Društvu Sinergija Ljubljana nudimo individualno in skupinsko supervizijo pretežno organizacijam (in posameznikom), ki delujejo na področju socialnega varstva. Zaradi dodatnih izkušenj supervizorke z vodenjem supervizije na področju šolstva, pa izvajamo tudi supervizijo za organizacije s področja vzgoje in izobraževanja (šole).

*Supervizijo izvaja supervizorka z licenco za področje socialnega varstva.