Samozaložba DSLJ

Društvo ima med drugimi določili v svojem Statutu navedeno izdajanje knjig, časopisov, revij in druge periodike, ter drugo založništvo. Po presoji lahko podpre ali sodeluje tudi pri kakšni od knjig članov društva, vendar pa mora ta biti vsebinsko povezana s poslanstvom društva in njegovimi vsebinami dela.  

Za več dogajanja, vabljeni, da nam sledite na predstavitveni fb strani Samozaložba DSLJ .