Samozaložba DSLJ

Društvo Sinergija Ljubljana ima dejavnost registrirano za izdajanje publikacij, knjig, časopisov in drugih tiskovin. Društvo lahko sodeluje tudi pri publikacijah članov, če so te povezane z vsebinami delovanja društva. Članom pa lahko svetuje tudi v zvezi s postopkom izdajanja publikacij (lektoriranje, tisk, distributer idr.).