Relacijska sistemska družinska terapija

Relacijska sistemska družinska terapija je model družinske sistemske terapije, ki ga je razvil dr. Christian Gostečnik. Temelji na globinski obravnavi problemov z delom na odnosih na treh ravneh oz. nivojih: sistemskem nivoju, medosebnem nivoju, ter intrapsihičnem nivoju. Sistemski nivo pomeni, da se terapevt in klient dotakneta odnosov v primarni, t.j. prvotni družini iz katere klient izhaja. Medosebna raven zajema odnose z bližnjimi, ter partnerske odnose, intrapsihična raven pa nivo notranjega doživljanja in čutenja klienta, ki je ponavadi nezaveden, dokler ga ne ozavestimo in je močno povezan s sistemskim in medosebnim nivojem.

V praksi se terapevt in klient ali klienta (klientje) v 1.ciklu terapij sestanejo 12-krat preko tedenskih srečanj. To je preverjeno minimalni čas v katerem lahko pride do manjših, zaželenih sprememb v posameznikovem čustvovanju, ter doživljanju bližnjih in okolice. Med partnerjema in družinskimi člani pa v spremembah v odnosu. Posameznik, partnerja ali družina lahko nadaljuje z 2.terapevtskim ciklom takoj po končanem prvem ali po premoru.

Za več informacij nas pokličite, med delovniki, na našo telefonsko številko: 040/207-679 ali nam pišite na naš e-poštni naslov: [email protected]