PRVO LETO DELOVANJA DRUŠTVA SINERGIJA LJUBLJANA

Društvo Sinergija Ljubljana, z daljšim nazivom: Sinergija, društvo za osebno, medosebno in strokovno rast, ter izobraževanje in lepo besedo, je formalno bilo ustanovljeno 29.maja leta 2019, torej lansko leto v tem času. Neformalno pa smo ga pobudnice in ustanoviteljice pričele ustanavljati že v mesecu februarju.

Poslanstvo, ki smo ga društvo vdihnile je predvsem nudenje strokovne pomoči različnih oblik najranljivejšim skupinam. Temu pa se je pridružilo še svetovanje preko spleta, ter aktivno informiranje javnosti preko naših člankov, ki zajemajo zdrav način življenja, pomoč najranljivejšim skupinam, ter humanost in medčloveško solidarnost.

Po enem letu lahko naše delovanje ocenimo kot dokaj uspešno, saj smo s svojim projektom, ki sega na področje preventive: Znanje za zdravje, v letu 2020 uspešno kandidirali na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana.

V septembru smo sprejeli povabilo drugega društva, ter se udeležili tridnevne nepozabne strokovne ekskurzije v glavnem mestu Bosne, Sarajevu, stičišču različnih kultur in treh religij, ki nosi slogan: Sarajevo, meeting of cultures.

Sredi meseca oktobra sem predsednica društva, Klementina Sambolič, na pobudo profesorice  Fakultete za socialno delo, na 7. Kongresu socialnih delavcev v Moravskih toplicah, predstavila svoj še svež avtobiografski roman: Na polju svobode, zgodba o mojem preživetju. Ciljna populacija tega romana so vse ženske, ki so kdajkoli preživele nasilje s strani partnerja, ali pa ga preživljajo v tem trenutku. Zanimanje za roman so poleg Fakultete za socialno delo, pokazale tudi Varne hiše za ženske in otroke, žrtve nasilja, katerih uporabnice ga rade prebirajo.

V mesecu novembru sem, prav tako predsednica Društva, mag.Klementina Sambolič, izvedla strokovno predavanje na temo: Nasilje v družini nad starejšimi. In sicer je predavanje potekalo v prostorih Društva civilnih invalidov vojn Slovenije, za člane Društva. Z omenjenim društvom smo načrtovali tudi sodelovanje v prihodnje, a smo ga zaradi globalne pandemije to pomlad, morali odložiti.

V času od nastanka smo spoznali, da kot enega svojih poslanstev izvajamo tudi informiranje naših članov, kot tudi širše javnosti. Tako smo v času od nastanka društva napisali približno petnajst člankov, s katerimi smo informirali javnost o pomembnih svetovnih in mednarodnih dnevih, ter združili naše poglede in izkušnje, ter prispevali našo humano, ter solidarnostno noto k izbrani tematiki.

V tem letu si poleg uspešnega nadaljnjega obstoja, želimo da bi naš prispevek k humanosti družbe lahko nadgradili z ozaveščanjem, pa tudi konkretno pomočjo posameznikom, ter družinam v stiski in določenim ranljivim skupinam.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn