O nas

Sinergija izhaja iz grške besede: synergos in pomeni delati skupaj. Na področju dela in pomoči ljudem bi to pomenilo skupno delo svetovalca (npr. socialnega delavca) z uporabnikom, ali terapevta s klientom. Pri tem je  rezultat njunega medsebojnega sodelovanja večji, kot bi to lahko predvidevali zgolj z enostavnim seštevkom. 

Društvo Sinergija Ljubljana je krajši naziv za: Sinergija, društvo za osebno, medosebno in strokovno rast, ter izobraževanje in lepo besedo. Društvo je nevladna, neprofitna organizacija, ki deluje predvsem na področjih socialnega varstva, psihoterapije, ter vzgoje in izobraževanja. Ustanovljeno je bilo l. 2019, njegova predsednica  je magistra zakonske in družinske terapije mag.Klementina Sambolič

Kot naše poslanstvo jemljemo predvsem strokovno pomoč pri stiskah in specifičnih težavah, strokovna izobraževanja za širšo javnost in strokovni suport organizacijam. Poseben pomen dajemo tudi področju preventive, pa tudi tematiki  medčloveške solidarnosti in humanitarnosti. Prepoznani smo po rednem obveščanju in ozaveščanju javnosti o omenjenih vsebinah, preko različnih informativnih spletnih portalov. 

Društvo Sinergija Ljubljana je član CNVOS, krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij, ter Prostovoljstvo.org, slovenske mreže prostovoljskih organizacij.