Nasilje

Nasilje nad šibkejšim je pogostokrat znak nemoči, ali ponavljanja neprimernih družinskih vzorcev vedenja povzročitelja, lahko je vprašljivo tudi duševno zdravje povzročitelja. Pogosto so povzročitelji tudi sami bili žrtve nasilja v otroštvu ali mladosti, kar pa njihova dejanja nikakor ne opravičuje!

Med ranljivejše skupine, ki so najpogosteje žrtve nasilja so otroci, ženske, ostareli, pa tudi osebe s posebnimi potrebami. 

O nasilju je žrtvi težko spregovoriti, saj je le-to povezano z občutki sramu, pogostokrat pa tudi strahu pred ponovnim nasiljem. V Društvu Sinergija Ljubljana ženskam, žrtvam nasilja, nudimo varen prostor v obliki terapevtske skupine za ženske. Več o skupini si preberite na zgornji povezavi. V knjižnicah pa je na temo partnerskega nasilja dostopna tudi knjiga