Mag. Klementina Sambolič

 

Status v Društvu: Predsednica
Izobrazba: magistra znanosti, smer: Zakonska in družinska terapija; univerzitetna diplomirana socialna delavka; profesorica razrednega pouka
Dodatna usposabljanja: Supervizorka z licenco za področje socialnega varstva
Prostovoljno delo: 10 let
Delo v društvu: svetovalno in terapevtsko delo s posamezniki, partnerji, ter družinami / spletno svetovanje / izvajanje strokovnih predavanj/ vodenje terapevtskih skupin / izvajanje supervizije / prijava na razpise / koordinacija prostovoljcev / strokovno in organizacijsko vodenje društva
Strokovne izkušnje/področja dela: a. socialno varstvo ; b. šolstvo 
Poučevanje otrok in mladostnikov v OŠ / Svetovalno delo z mladostniki s težavami v odraščanju (CSD) / Preprečevanje nasilja nad otroci in odraslimi (CSD) / Preprečevanje zasvojenosti (CSD, Nevladne org.) / Terapevtsko delo s posamezniki, partnerji in družinami (družinski terapevtski centri-terapevtski staž)
Dodatne reference: Sodelovanje s spletnimi portali za informiranje E-Psihologija (pisanje člankov za rubriko), ter Med.Over.Net (spletno svetovanje na forumih; objava člankov) .