Mag. Klementina Sambolič

Že od osnovnošolskih let je moje zanimanje pritegnilo veliko področij, kjer sem pričela svojo pot raziskovanja o sebi. Hkrati sem vedno gojila veliko sočutje do soljudi; v šoli do učno šibkejših vrstnikov ali pa tistih iz depriviligiranih družin, ki sem jim rada pomagala. V gimnazijskih letih sem vedela, da si želim postati socialna delavka. Kar pa je po 10-letnem prostovoljnem delu kasneje postal eden od mojih poklicev. Za sabo imam kar pestro študijsko, ter poklicno pot in službovanja na področjih šolstva, kot tudi socialnega varstva in terapije. Težko je našteti vse inštitucije v katerih sem se kalila; a v večji meri so med leti 2005-2015, to bile nevladne organizacije s področja socialnega varstva, ter nekaj let državne (CSD-ji). Ves čas mojega odraščanja, pa mi je hrano za dušo predstavljalo udejstvovanje na kulturnem in umetniškem svetu izražanja (pisanja), ki ga z leti le še krepim.

  • Diplomirala na Pedagoški fakulteti Maribor, smer razredni pouk, 2002
  • Diplomirala na fakulteti za Socialno delo, smer: duševno zdravje, 2005
  • Strokovni izpit iz socialnega varstva, Socialna zbornica Slovenije (SZS), 2006
  • Strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku, 2007
  • Magistrirala na Teološki fakulteti, smer: Zakonska in družinska terapija, 2013
  • Dve leti terapevtskega staža v terapevtskih centrih (Inštitut Krog, terapevtski center, ter Svetovalnica , CSD Moste-Polje) 
  • Dodatno usposabljanje za supervizorja za področje socialnega varstva, Fakulteta za socialno delo, 2019
  • Podeljena licenca za supervizorja za področje socialnega varstva, Socialna zbornica Slovenije, 2019

 

Dodatni seminarji, delavnice na teme: otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, zasvojenosti, dvojne diagnoze, nasilje v družini (odrasle žrtve in otroci) duševno zdravje, postpenala

Vabljeni, da me obiščete tudi na moji spletni strani književnice.