Informiranje

Informiranje naše skupnosti, ter širše javnosti, na Društvu Sinergija Ljubljana jemljemo kot enega od naših poslanstev. To sprva ni bil naš neposreden cilj, a se je spontano razvil v naši komunikaciji z javnostjo. V času svetovne globalne pandemije pa se nam je samo še dodatno potrdilo, kako zelo je informiranje širše javnosti pomembno! Tudi v času teh dveh mesecev smo pisali o naših razmišljanjih, občutjih, opažanjih in aktivnostih, ki jih počnemo za zdravo življenje. Slednje nas je vzpodbudilo k ustanovitvi nove rubrike: Zdravje.

Javnost informiramo preko naših člankov, v katere so pogostokrat poleg naših razmišljanj in opažanj, vpete strokovne teme, ki nas spremljajo pri delu z ljudmi: družina, vzgoja otrok in mladostnikov, solidarnost, humanitarnost, idr. Članke redno objavljamo na našem blogu, da z njimi dosežemo informiranost čim širše javnosti, pa tudi na spletnem informativnem portalu s katerim sodelujemo.

Potem pa je tu še on-line ali spletno svetovanje na našem forumu za zaskrbljene starše otrok in mladostnikov šole, s katero sodelujemo v projektu, ki ga podpira tudi MOL.