Homepage Forumi STARŠI IN DRUŽINE RAZVOJ TALENTOV PRI OTROKU Odgovori na: RAZVOJ TALENTOV PRI OTROKU

#2930

Pozdravljeni!
Najprej hvala za vaše vprašanje in zaupanje.
Otroci so si pri izražanju svojih čustev, pa tudi potencialov, zelo različni. Kljub temu, da so iz “istega gnezda,” so vsak otok zase. Z njimi je potrebno ravnati subtilno in preveč jih potiskati, če na to še niso pripravljeni, nima smisla. Omenili ste, da se otrok ne želi udejstvovati pri izvenšolskih dejavnostih. Kako pa je za dejavnostmi, ki jih organizira šola? To je namreč prostor, ki ga je otrok že vajen, hkrati tudi učiteljev v njem, ki ponavadi po pouku vodijo različne krožke. Zato je tam nekako “teren” bolj pripravljen, kot v okolju ki mu je novo in povezano z novimi osebami. To je lahko razlog, da se otrok dodatno zapre.
Zato predlagam, da najprej izkoristite dejavnosti po pouku na šoli, ki jo otrok obiskuje. Tudi tam so razni likovni, ročnodelski in glasbeni krožki oz. pevski zbor. Morda nikoli ne bo pripravljen s kakšno obšolsko dejavnostjo. A bolje, da vsaj nekaj potenciala izrazi v zanj varnem okolju, kot pa da bi dobil odpor ali se še bolj zaprl, če bi ga potiskali nekam, kjer si ne želi biti in kjer se ne počuti varno. Četudi se vam tisto zdi idealno okolje za izražanje njegovih talentov.

Upam, da sem vam z odgovorom bila v pomoč.

Lepo vas pozdravljam!
mag. Klementina Sambolič