STROKOVNO PREDAVANJE O NASILJU NAD STAREJŠIMI

V sredo, 20.11.2019 sem mag. Klementina Sambolič, sicer predsednica Društva Sinergija Ljubljana, izvedla strokovno predavanje za Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije in sicer na temo nasilja nad starostniki, osebami v 3. življenjskem obdobju. Predavanja, so se udeležili člani Društva civilnih invalidov vojn Slovenije, ki so v njem tudi aktivno sodelovali s svojimi razmišljanji. V strokovnem […]

POSLANSTVO IN DELO DRUŠTVA SINERGIJA LJUBLJANA V L.2020

V Društvu Sinergija Ljubljana kot svoje poslanstvo jemljemo delo z vsemi ranljivimi skupinami. V l.2020 smo za delo z ranljivimi skupinami pripravili naslednje aktivnosti: Za otroke in mladostnike, kot tudi starše in družine, svoje delo načrtujemo v okviru dveh projektov. Enega, preventivnega, smo naslovili: Znanje za zdravje, drugega pa: Ublažimo travme ranljivih. Predvsem v slednjem […]